Modernizacja pracowni multimedialnej

  • DrukujProjekty dofinansowane z programów MKiDN (2019)

Projekt modernizacji pracowni multimedialnej POSSP dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  kwotą 11.912,00. Całkowity koszt zakupu zestawów komputerowych wynosi 30.079,98 zł.