Szukaj

Wizyt
2127182

Wizyta misjonarza z Kazachstanu

Ks. Szymon Grzywiński - misjonarz pracujący w Kazachstanie, przybliżył nam odległy kraj o wielkim potencjale i różnorodnej kulturze. Ze szczególną uwagą wysłuchaliśmy informacji o naszych rodakach przymusowo osiedlonych na tej ziemi, którzy pozbawieni podstawowych praw zachowali świadomość przynależności do polskiego narodu. Wobec potomków zesłańców mamy zobowiązania, które możemy spłacić poprzez zapewnienie im łączności z Polską, a dla chcących powrotu do Ojczyzny należy szeroko otworzyć jej bramy.

SFbBox by afl odds
Copyright