Szukaj

Wizyt
1994952

Ciepliny 10.02.2013

Dnia 10 lutego 2013 roku obchodziliśmy 150 rocznicę bitwy pod Cieplinami. W uroczystościach brali udział parlamentarzyści: p. poseł Łukasz Zbonikowski, p. senator Ireneusz Niewiarowski oraz liczni samorządowcy min. Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Wójt Gminy Babiak, Burmistrz Miasta i Gminy Izbica Kujawska, Wojciech Chojnowski - Wójt Gminy Babiak oraz Marek Śledziński - Burmistrz Izbicy Kujawskiej. Mszy świętej przewodniczył ks. prof. dr hab. Witold Kujawski, a po jej zakończeniu uczniowie naszej szkoły Kamila, Karolina, Kasia, Marta i Allan wykonali kilka pieśni z okresu Powstania Styczniowego. Zakończenie uroczystości rocznicowych odbyło się pod pomnikiem poległych powstańców, gdzie została poświęcona nowa tablica i złożone kwiaty od licznych delegacji. Wartę honorową na powstańczej mogile pełnili Allan i Marcin.

Zdjęcie pomnika z 1925 roku zniszczonego przez Niemców
 Odbudowany pomnik z 1983 roku z poświęconą dzisiaj tablicą
 
 

 

 

Ofiarom stanu wojennego

 
 

Ciepliny 10.02.1863

Obchody 150 rocznicy bitwy pod Cieplinami 10.02.2013

"Już strzały, zgiełk i wrzawa cichnąć zaczęły w lesie i na polach Cieplińskich, w czesnym rankiem dnia 10 Lutego 1863 r. Już zwyciężony w pierwszej swej potyczce oddział Mielęckiego, cofał się w nieładzie ku lasom Śleszyńskim a rozsypani po polach kozacy, przesyłali od czasu do czasu strzały tak za nim, jak i za odciętymi od niego oddzielnymi powstańcami, a jęki konających i obdzieranych rannych, znaczyły ślady przejścia piechoty moskiewskiej, nie tylko na polu walki ale i w zakątkach przysiołka, przytykającego do lasu, gdzie kilku powstańców, przejętych paniką pogromu, szukało schronienia między snopami i sianem!” opis według Bolesława Anca.

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego  - 22 stycznia  2013

 
 

Wyjazd do Mielna

Na plener do Mielna  wyjeżdżamy pociągiem w niedzielę 2 września godzina 11.00, a wracamy w sobotę 8 września około 17.40. Zbiórka uczestników na dworcu PKP godzina 10.45.Wszelkie pytania kierujemy do p. Majeranowskiej lub dyrektora szkoły.

SFbBox by afl odds
Copyright