Szukaj

Wizyt
2042681

Wizyta misjonarza z Kazachstanu

Ks. Szymon Grzywiński - misjonarz pracujący w Kazachstanie, przybliżył nam odległy kraj o wielkim potencjale i różnorodnej kulturze. Ze szczególną uwagą wysłuchaliśmy informacji o naszych rodakach przymusowo osiedlonych na tej ziemi, którzy pozbawieni podstawowych praw zachowali świadomość przynależności do polskiego narodu. Wobec potomków zesłańców mamy zobowiązania, które możemy spłacić poprzez zapewnienie im łączności z Polską, a dla chcących powrotu do Ojczyzny należy szeroko otworzyć jej bramy.

Narodowe Święto Niepodległości

Zobacz album

Spotkanie biblioteczne "Stanisław Wyspiański Art..."

W piątkowy poranek uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej "Stanisław Wyspiański Art". Ciekawy wykład wygłosiła pani Urszula Puchalska pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie mieli możliwość  zapoznania się z twórczością  i życiorysem wybitnego artysty oraz zbiorami bibliotecznym dotyczącymi Stanisława Wyspiańskiego.

Album!

Planujemy własny rozwój

Planowanie własnego rozwoju nie może być dla nikogo zaskoczeniem. Dzięki przemyślanym decyzjom  możemy zdobyć  ciekawy zawód wybierając studia na Politechnice Łódzkiej lub Akademii Sztuk Pięknych.  Im lepiej jesteśmy do tego przygotowani, tym większe są szanse, że proces ten zakończy się sukcesem.


Album 1. ASP w Łodzi. Album 2. Politechnika

Warsztaty na UMK w Toruniu

Album!

 

SFbBox by afl odds
Copyright