Szukaj

Wizyt
2905394

II Międzynarodowe Biennale Miniatur

II MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR
WŁOCŁAWEK 2012
 
II INTERNATIONAL BIENNALE OF MINIATURES
WŁOCŁAWEK 2012Regulamin

pobierz plik >>

download Rules and regulations (English) >>

Download Le Règlement (En Francais)>>

Download Regolamento (Italia)>>

Organizator: Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku

Cele:
Poznanie życia i twórczości polskiego poety okresu romantyzmu Zygmunta Krasińskiego.
Organizatorzy konkursu zakładają, że Biennale stanowi doskonałą okazję prezentacji dokonań twórczych z dziedziny malarstwa, grafiki, sztuki włókna oraz małych form rzeźbiarskich.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół artystycznych w wieku od 12 do 20 lat.
Na Biennale można nadsyłać prace z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny i rzeźby inspirowane twórczością Zygmunta Krasińskiego.
Każdy uczestnik może zgłosić do 4 prac.
Maksymalna wielkość prac 200 x 200 x 200 mm.
Technika wykonania prac - dowolna.
Prace muszą  mieć na odwrocie przytwierdzone godło autora i kraj pochodzenia (godło powinno być w postaci tekstu łacińskiego, litery lub cyfry, a nie znaku graficznego) oraz dołączoną do każdej pracy zamkniętą kopertę z tym samym godłem; wewnątrz koperty należy umieścić metryczkę wg. załącznika nr 1. 
Szkoły wysyłające prace uczniów prosi się o nadesłanie listy uczestników.

Prace należy nadesłać do dnia 01 kwietnia 2012 roku na adres organizatora:

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
ul. Zapiecek 4
87-800 Włocławek
    POLSKA

Otwarcie wystawy pokonkursowej z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się
01 czerwca 2012 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoła jury, składające się z przedstawicieli wyższych szkół plastycznych, które oceni prace i dokona przydziału nagród.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora:

www.possp.pl

Kryteria oceny:
zgodność z tematem
regulaminowy format prac
    koncepcja autorska
poprawność kompozycyjna i adekwatne do tematu pracy wykorzystanie środków plastycznych
    odpowiednia oprawa prac – nie kolidująca z charakterem

Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu pocztowego. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i wchodzą w skład kolekcji organizatora konkursu.
Każdy uczestnik otrzyma katalog Biennale.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela komisarz Biennale:
dr hab. Dariusz Kaca lub dyrektor szkoły mgr Piotr Umiński.
e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


DYREKTOR SZKOŁY
PIOTR UMIŃSKI


Załącznik nr 1


imię i nazwisko autora pracy................................................................................................................

data urodzenia.....................................................................................................................................

tytuł pracy............................................................................................................................................

nazwa i adres szkoły............................................................................................................................

                                ............................................................................................................................

                                ............................................................................................................................
        
                                ............................................................................................................................

e-mail szkoły........................................................................................................................................

imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna................................................................................................
                                      
                                                           .................................................................................................

SFbBox by afl odds
Copyright