Kierunki wybrane przez naszych absolwentów

  • Drukuj

Nasi absolwenci ukończyli lub kontynuują naukę na następujących kierunkach wyższych uczelni.

- animacja filmowa,

- animacja i inscenizacja,

- architektura i urbanistyka,

- architektura wnętrz,

- architektura zieleni/krajobrazu,

- design sztuki,

- design krajobrazu,

- działania przestrzenne,

- edukacja artystyczna,

- filologia angielska,

- filologia francuska,

- filologia polska,

- formy przemysłowe,

- fotografia i realizacja obrazu,

- gospodarka przestrzenna,

- grafika artystyczna/komputerowa,

- grafika filmowa,

- grafika użytkowa/warsztatowa,

- historia powszechna,

- historia sztuki,

- inżynieria materiałowa,

- inżynieria wzornictwa przemysłowego,

- komunikacja intermedialna,

- komunikacja wizualna,

- konserwacja i restauracja dzieł sztuki,

- konserwacja zabytków,

- kuratorstwo i teoria sztuki,

- media cyfrowe,

- media wirtualne,

- multimedia i intermedia,

- organizacja i techniki reklamy,

- prawo i administracja,

- projektowanie graficzne,

- projektowanie książki i ilustracji,

- projektowanie mebla,

- scenografia filmowa i telewizyjna,

- scenografia teatralna i operowa,

- sztuka mediów,

- sztuki wizualne,

- tkanina, ubiór, moda, biżuteria,

- turystyka,

- włókiennictwo i przemysł mody,

- wystawiennictwo,

- wzornictwo przemysłowe,

- rzeźba i techniki rzeźbiarskie.