Szukaj

Wizyt
3238815

Międzynarodowy plener malarski w Suchedniowie

Nasi uczniowie czynnie włączają się w akcje poświęcone wielkim Polakom. Z okazji Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego odbył się plener malarski zatytułowany "Śladami Gustawa Herlinga - Grudzińskiego" Suchedniów 2019 w którym uczestniczyli ponadto uczniowie z Wilna i Mińska.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury.

Zobacz album!

 

SFbBox by afl odds
Copyright