Szukaj

Wizyt
3238874

Otwarcie wystawy poświęconej Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu w Wilnie

W związku z przypadającą setną rocznicą urodzin pisarza rok 2019 ogłoszony został Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wpisując się w te obchody LSP we Włocławku prezentuje w Wilnie wystawę poplenerową „Śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” Suchedniów 2019.  Wykład skierowany do uczestników wernisażu przybliżył postać pisarza i najważniejsze dzieła  ze szczególnym uwzględnieniem opisów rodzinnej ziemi.

Nasza delegacja odwiedziła groby osób zamordowanych podczas II wojny światowej w Ponarach oraz miejsca pamięci związane z wojną 1920 roku na Rossie i ‎Antokolu.

Zobacz cały album!

 

SFbBox by afl odds
Copyright