Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski

  • Drukuj

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski

organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Wyciąg z protokołu komisji:

Szanowni Państwo

Informujemy, że rywalizacja uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą zakończyła się.

„Kreator sztuki altus"

grupa „Plakat" dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Jury pod przewodnictwem prof. Szymona Szymankiewicza z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, przyznało:

1 miejsce – Martyna Kumorczyk uczennica VI klasy Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku  – nauczyciel Anna Woźniak

2 miejsce–Paulina Graczyk uczennica I klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie – nauczyciel Maciej Pawłowski

3 miejsce–Oliwia Kondejewska uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – nauczyciel Cezary Seredyn

Wyróżnienia za wysokie wyniki otrzymują:

Wiktoria Maniecka uczennica VI klasy Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku – nauczyciel Anna Woźniak

Katarzyna Kordiaczyńska uczennica I klasy Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku – nauczyciel Alina Telinga.

„Kreator sztuki altus"grupa „Rzeźba"dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Jury pod przewodnictwem prof. Michała Wielopolskiegoi prof. Wiesława KoronowskiegozUniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydział Rzeźby, przyznało:

1 miejsce – Kacper AntowskiuczeńIIklasy XX Liceum Ogólnokształcącegoim. K. I. GałczyńskiegowPoznaniu – nauczyciel Aleksandra Kaczmarek

(2 i 3 miejsca nie przyznano)

Wyróżnienie za innowacyjne podejście do tematu konkursu otrzymuje:

Wiktoria Bagińska uczennica V klasy Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku  – nauczyciel Anna Woźniak

Gratulujemy osiągnięcia sukcesu zwycięzcom i wyróżnionym. Wykazali się oni zdobytą w trakcie konkursu, wiedzą i umiejętnościami, a także poświęcili czas i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy nadzieję, że bliższe poznanie wybitnej postaci Ignacego Jana Paderewskiego, jego przeżyć, cech charakteru, twórczości, sukcesów, porażek i działalności oraz faktów historycznych z nią związanych zainspirowały Was do poszukiwań twórczych i zaowocują refleksją nad celem i wartością własnego życia oraz obowiązkiem rozwijania otrzymanego talentu dla dobra Ojczyzny.