Szukaj

Wizyt
2949739

Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka

„Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka”

(S. I  Witkiewicz)

Ostatnie dwie edycje Włocławskiego Biennale Miniatur, w związku z artystycznym i duchowym patronatem wybitnych przedstawicieli polskiego romantyzmu, Fryderyka Chopina i Zygmunta Krasińskiego, mają charakter szczególny. Okolicznościowa formuła tegorocznego konkursu, zainspirowana 200. rocznicą urodzin „trzeciego wieszcza”, jedynie z pozoru sugeruje zawężenie tematyki i źródła inspiracji do osoby i twórczości autora „Nie-Boskiej komedii”.W rzeczywistości jest zaproszeniem do zgłębienia- poprzez artystyczną transpozycję- toposów literackich i kategorii estetycznych , które wyróżniają nie tylko polski romantyzm, ale także każdą epokę czy twórczość naznaczoną pierwiastkiem romantycznym.  Pojemny rezerwuar tych motywów mieści w sobie m.in. nieskrępowaną grę wyobraźni, oniryczno-profetyczną fantastkę, wielobarwną namiętność nieposłusznego serca, czy daleką podróż śladami upadłej cywilizacji, tyleż poznawczą, co sentymentalną. Analizując twórczość literacką i epistolograficzną autora, dostrzegamy zagadnienia ważkie i uniwersalne: spory ideowe opisywalne językiem rozmaitych, czasem krańcowo różnych, koncepcji historiozoficznych i te estetyczne, dotyczące roli poezji i poety, który- zależnie od natchnienia i okoliczności -staje się Orfeuszem lub Tyrtajosem.

 

Targi Edukacyjne 2012

Targi Edukacyjne 2012

Szkoła uczestniczyła w Targach Edukacyjnych we Włocławku 27 marca 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Odkrywania Talentów

Dzień Odkrywania Talentów

W warsztatach z okazji Dnia Odkrywania Talentów uczestniczyły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą 
oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

 

 

 

 

 

Zapraszamy na Dzień Odkrywania Talentów

21 marca 2012 roku - Dzień Odkrywania Talentów - zapraszamy na konsultacje i warsztaty od 9 do 14

Matka - słowo od innych mi droższe

Dnia 7 marca 2012 roku odbył się Wojewódzki Konkurs Poetycko-Translatorski pod patronatem Kuratora Oświaty, zorganizowany przez  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.  W tym roku zadaniem uczestników było napisanie wiersza na temat: „Matka – słowo od innych mi droższe”, następnie przetłumaczenie go na dowolny język, a w ostatnim etapie rozwiązanie testu poprawności językowej. W konkursie brała udział nasza uczennica  IV klasy – Iga Łazińska, która zdobyła  pierwszą nagrodę. Iga zaprezentowała swój wiersz pod tytułem  „ Była raz matka…” w wersji polskiej i francuskiej.

SFbBox by afl odds
Copyright