Warunki naboru do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2021/2022

  • Drukuj

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów szkół podstawowych, którzy wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

Więcej przeczytasz na nowej stronie szkoły pod adresem:

http://liceumsztukplastycznych.pl/rekrutacja,4.html