Szukaj

Wizyt
2949786

Zmiana trybu pracy szkoły od poniedziałku 26.10.2020r

ZMIANA TRYBU PRACY SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU 26.10.2020r.

Zgodnie z ostatnim Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 26.10.2020r. do dnia 08.11.2020r. ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. 

Ograniczenie polega na wdrożeniu realizacji zajęć edukacyjnych, artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W związku z powyższym w naszej szkole w ciągu najbliższych dwóch tygodni wszystkie zajęcia, również specjalizacje artystyczne, będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365 według planu lekcji sprzed 19.10.2020r.

SFbBox by afl odds
Copyright