Szukaj

Wizyt
2949772

PILNE!!!

W dniu 09.11.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły polegające na realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia29 listopada 2020 r.

W Liceum Sztuk  Plastycznych we Włocławku wszystkie przedmioty będą nauczane zdalnie według obowiązującego planu lekcji – wyjątek mogą stanowić jedynie konsultacje organizowane dla uczniów klasy VI OSSP z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym lub maturalnym. Informacja o organizacji danych zajęć w formie stacjonarnej będzie ogłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz przesyłana pocztą elektroniczną do uczniów. 

Zgodnie z powyższym informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. konsultacje z aranżacji wnętrz i tkaniny artystycznej w klasie VI OSSP będą realizowane w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji, ale po wcześniejszym zgłoszeniu takiej  potrzeby.

SFbBox by afl odds
Copyright