Szukaj

Wizyt
2949740

Zarządzenie nr 1/2021

Zarządzenie nr 1/2021

Na podstawie §2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U .z 2020 r., poz. 1389 z późn. zm.) od dnia 18.01.2021 roku do 31.01.2021 roku ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych, które polega na zorganizowaniu zajęć ogólnokształcących i artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, ustalony przez dyrektora szkoły.

W związku z powyższym wprowadzam w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 roku w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku nauczanie zdalne przedmiotów ogólnokształcących oraz historii sztuki. Zajęcia artystyczno-zawodowe z zakresu specjalizacji: aranżacja wnętrz, projektowanie ubioru i tkanina artystyczna, ze względu na ich specyfikę będą realizowane w formie stacjonarnej na terenie szkoły. Wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie będą odbywać się zgodnie z planem zajęć. Uczniowie uczestniczący w zajęciach stacjonarnych będą mieli dostęp do komputerów umożliwiających udział w zajęciach w trybie zdalnym. Maturzyści otrzymują możliwość korzystania z konsultacji z przedmiotów dyplomowych i maturalnych według uzgodnionego grafiku. Osoby przebywające na terenie szkoły w okresie pandemii zobowiązane są do przestrzegania przepisów sanitarnych poprzez noszenie maseczek, dezynfekcję rąk oraz poddanie się procedurze mierzenia temperatury.

Włocławek, dn. 15.01.2020 r.     Dyrektor LSP we Włocławku

SFbBox by afl odds
Copyright