Zarządzenie nr 1/2021

  • Drukuj

Zarządzenie nr 1/2021

Na podstawie §2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U .z 2020 r., poz. 1389 z późn. zm.) od dnia 18.01.2021 roku do 31.01.2021 roku ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych, które polega na zorganizowaniu zajęć ogólnokształcących i artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, ustalony przez dyrektora szkoły.

W związku z powyższym wprowadzam w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 roku w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku nauczanie zdalne przedmiotów ogólnokształcących oraz historii sztuki. Zajęcia artystyczno-zawodowe z zakresu specjalizacji: aranżacja wnętrz, projektowanie ubioru i tkanina artystyczna, ze względu na ich specyfikę będą realizowane w formie stacjonarnej na terenie szkoły. Wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie będą odbywać się zgodnie z planem zajęć. Uczniowie uczestniczący w zajęciach stacjonarnych będą mieli dostęp do komputerów umożliwiających udział w zajęciach w trybie zdalnym. Maturzyści otrzymują możliwość korzystania z konsultacji z przedmiotów dyplomowych i maturalnych według uzgodnionego grafiku. Osoby przebywające na terenie szkoły w okresie pandemii zobowiązane są do przestrzegania przepisów sanitarnych poprzez noszenie maseczek, dezynfekcję rąk oraz poddanie się procedurze mierzenia temperatury.

Włocławek, dn. 15.01.2020 r.     Dyrektor LSP we Włocławku